Projekt współfinansowany ze środków Unii …

Plan kont i salda początkowe: ..... 22 Dodatkowe konta syntetyczne układu zadaniowego ..... 23 Objaśnienia do...

0 downloads 28 Views 1MB Size

Recommend Documents

Fortune, takie jak np. Microsoft czy AT&T. DOOR Group SA ul. Włodarzewska 33, 02-384 Warszawa [email protected] www.door.com.pl/cc www.efs.gov.pl

Definicja nawiązuje do Sena (1993) ... Jakie ma P. wykształcenie? ... pomaturalne •Wy ższe licencjackie, in żynierskie i magisterskie Dodatkowe umiej

Wsparcie na projekty edukacyjne w Programie Operacyjnym Wiedza ... ramach kształcenia się przez całe życie oraz do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy

pomaturalne 9 osób (6%), pozostali (7 osób) zadeklarowali wykształcenie średnie, a jedna osoba nie odpowiedziaa na to pytanie. ... definicja: wywieranie wpływu

Monitor Polski Nr 20 171 Roślina Li;. Nazwa odmiany l 'l. 3 T r a w y. Kostrzewa czerwona Kostrzewa łąkowa Kostrzewa trzcinowata Kupkówka pospolita Mietlica biaława

Lp. X Y 61 386600,32 315434,66 62 386600,86 315429,13 63 386601,69 315420,53 64 386603,06 315406,44 65 386592,62 315405,04 66 386577,40 315403,00

Grzegorz Kubiak Jan Rydzanicz . 3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora

– 2 – 7) kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć dyrektora generalnego urzędu, kierownika urzędu – w urzędach, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora

uzyskane od Zamawiającego daty przeprowadzonych kontroli w roku poprzednim tak, aby od ostatniej kontroli nie minęło więcej niż 12 miesięcy

Ukierunkowanie interwencjonizmu strukturalnego Unii Europejskiej… 327 dość istotnie różniło się od obszarów wsparcia instrumentów pomoco-