pod honorowym patronatem Rektora

prof. dr hab. Peter Konya rektor - Uniwersytet w Preszowie . prof. Jurij Bobało rektor - Lwowska Politechnika prof. nadz. dr hab. Peter Adamishin Uniw...

0 downloads 2 Views 600KB Size

Recommend Documents

Zaznacz, kto dowodził polską flotą w bitwie pod Oliwą. (0-1 pkt) (0-1 pkt) a) Władysław IV b) Arend Dickman c) Jan Sobieski d) Krzysztof Radziwiłł „Piorun”

13.30 - 14.00 – „FESS - czy? kiedy? i jak? – 19 lat doświadczeń.” / dr n. med. T. Rekucki, Oddział Laryngologii Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

projektu w ramach programu Diamentowy Grant oraz na jeden projekt w ramach programu Premia na H2020. Dalsze ... 1 projekt w ramach konkursu PRELUDIUM,

17 17 317 C1 Chałupczak Jakub Wrocław Wrocław PWr 00:19:52 18 18 273 C1 Szurmiński Adam Wrocław Wrocław AWF 00:20:01

rozwiązania zawarte w Planie Kont z Komentarzem Handel Produkcja Usługi Wydawnictwo ODDK 2007 r. autor Jerzy Gierusz. 3.6 Symbole kont syntetycznych mają od dwóch do siedmiu cyfr/ liter. Pierwsze 2 lub 3 cyfry oznaczają syntetykę konta, a pozostałe s

Histologia, cytologia i embriologia Rodzaj modułu/przedmiotu Obowiązkowy Kod modułu/przedmiotu WLS-LD1Hist.Cyt.Embr. Wydział PUM Lekarsko-Stomatologiczny (WLS) Kierunek studiów Lekarsko-dentystyczny (KLD) Specjalność Nie dotyczy Poziom studiów II sto

Modelowanie i programowanie systemów informatycznych Computer Systems Modelling and Programming ... Bioinformatics In ... przepływowe Advan ced Heat-Transf r T

ca przygody Sherlocka Holmesa i Bat-mana nie byłaby ciekawa? Czy Człowiek Zagadka i Arsene Lupin nie stanowiliby zgranego duetu? A jeszcze gdyby przy

inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous soyez en mesure de l’enlever. 3. Retirez le cache et la pile. 4. Placez la pile neuve à l’intérieur du compartiment, le pôle positif vers l’intérieur. 5. Pour remettre le cache en place, alignez

Wojciech Kukuczka Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytet Śląski w Ka- towicach, za „Śląsk – Postindustrialne przestrzenie, familoki, Ślązacy” z projek- tu: „»FotoFilm« – trzeci stan artystycznego skupienia”