ACTA DA SESIÓN DO PLENO DO CONCELLO DE …

ACTA DA SESIÓN DO PLENO DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS ... preocupación era que as cinzas puideran chegar aos cauces e tamén que as cinzas …...

0 downloads 5 Views 1MB Size

Recommend Documents

Non asisten don Emilio José Pazos Ojea, do Grupo Popular, nin don José Víctor González Vázquez, do Grupo Socialista. Actúa de interventora dona Mónica Legaspi Díaz. Dá fe do acto o secretario xeral da

relativo al juicio sucesorio de intestado a ... en dos etapas y se disfrutarán de la ... tramitados ante un Juzgado de Preparación de Juicio Oral

(Município a um clik-Formulários-Recursos Humanos-Recrutamento por Recurso à Mobilidade), podendo

Doña María del Carmen de España Menárguez . Don Luis Barcala Sierra . Doña Tomy Duarte García Luis . GRUPO SOCIALISTA. Doña Elena Irene Martín Crevillén

Luciano Rivero Cuquejo, don Emilio José Pazos Ojea, don Antonio Pérez Rodríguez, don Francisco Rodríguez Rodríguez, don Argimiro Marnotes Fernández, don Eladio Mangana Nóvoa, don Eliseo Fernández Gómez e don Julio …

55 gpg01009 finanÇas internacionais 16 56 gvg01010 finanÇas pÚblicas 16 57 gpg03023 tÓpicos especiais em economia 16

Consello Social da Universidade da Coruña. R/ Almirante Lángara, s/n. C.P.15011. A Coruña (España) [email protected] PLENO DO CONSELLO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

que calquera modificación da estrutura da nómina neste sentido veña ... parágrafo segundo, queda redactado como ... modificación sobre este tema,

Tendo en conta o principio de anualidade recoñecido no artigo 162 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo ... CVD: dgG98m9cRS9PZDLM

Estos principios básicos de actuación ofrecen un enfoque más estratégico, ... en un 75% en el marco de la ... la Antigua Gerencia de Altos Hornos a